درس نمونه برای نمایش امکانات مودل

این درس با فراهم کردن مثال‌هایی از فعالیت‌ها و منابع، مروری اجمالی بر امکانات مودل می‌کند.

  • Creator: Shamim Rezaie - Publisher: moodle.org
  • Subject: Education (Other) - Audience: Educators - Educational level: Tertiary
  • Language: Persian - License: Creative Commons - ShareAlike - Time updated: Friday, 20 April 2012, 4:04 PM

» Courses