Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola

Po završetku ovoga tečaja moći ćete isplanirati e-tečaj kao i aktivnosti i elemente strategija online poučavanja, koristeći razne alate i metode posebno izabranih za postizanje željenog cilja. 

  • Creator: (e)VET2EDU Project - Publisher: (e)VET2EDU
  • Subject: Teacher Education: Vocational Education and Training - Audience: Educators - Educational level: Tertiary
  • Language: Croatian - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 19 August 2014, 8:02 PM
Creator notes

Podrška nastavnicima strukovnih predmeta za provođenje e-učenja – (e)VET2EDU (http://evet2edu.eu/)

» Courses