Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni plánovat e-learningový kurz pro předmět z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně cvičení a prvků strategie on-line výuky, a to s pomocí různých nástrojů a metod výuky zvolených speciálně pro splnění vašich cílů. Kurz se skládá z deseti modulů, které dohromady vyžadují přibližně 50 hodin studia. Kurz je navržen tak, aby byl dokončen do tří měsíců.Týdenní časový plán jsou zhruba 4 hodiny.

  • Creator: (e)VET2EDU Project - Publisher: (e)VET2EDU
  • Subject: Teacher Education: Vocational Education and Training - Audience: Educators - Educational level: Tertiary
  • Language: Czech - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 19 August 2014, 7:57 PM
Creator notes

Podpora odborných učitelů a lektorů v e-learningu – (e)VET2EDU (http://evet2edu.eu/)

» Courses