Praktinis e. mokymosi kurso projektavimas ir kuravimas

Baigę šį kursą gebėsite planuoti e. mokymosi kursą, kurti e. veiklas, naudotis įvairiais įrankiais bei taikyti e. mokymo metodikas, skirtas siekti jūsų išsikeltų tikslų.

  • Creator: eVET2EDU Project - Publisher: Vida Zviniene
  • Tags: e-learning, teacher training - Subject: Teacher Education: Vocational Education and Training - Audience: Educators - Educational level: Other
  • Language: Lithuanian - License: Creative Commons - Time updated: Friday, 15 August 2014, 6:51 PM
Creator notes

The aim of this course is to support vocational teachers and trainers in creating and delivering e-learning courses.

This course is designed to learn in a group together with course facilitator. If you want to provide this course you may also want to download Facilitator‘s Handbook (available at http://evet2edu.eu/handbook/).

» Courses