Competency frameworks

Moodle includes support for many new features designed to support Competency Based Education.

Competency frameworks are a hierarchical list of Competencies, usually defined by a standards body or central authority.

Competency frameworks can be imported and exported from Moodle in CSV format via Site administration / Competencies / Import competency framework.

Name: 125 – Кібербезпека
Description:

Об’єкти професійної діяльності випускників: 

 1. об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні
 2.  інформаційно-аналітичні, інформаційно-  телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології; 
 3.  технології забезпечення безпеки інформації; 
 4. процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання : 

 • підготовка фахівців,     здатних використовувати        і впроваджувати    технології інформаційної та/або кібербезпеки.

Теоретичний зміст предметної області :

Знання:

 1. законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 2.  принципів   супроводу   систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки; 
 3. теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів
 4.  теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою; 
 5. методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
 6. методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 7. методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 8. сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 9. сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
 10. автоматизованих систем проектування. 
 11. сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 
 12. сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; 
 13. автоматизованих систем проектування.      


Specification: http://do.nmu.org.ua/admin/tool/lp/editcompetencyframework.php?id=15&pagecontextid=1&return=competencies
Framework File: Comma-separated values 125 Кібербезпека.csv
Version: 2018
Entry added by Serge Florov - Tuesday, 19 February 2019, 8:28 PM
Last modified - Tuesday, 19 February 2019, 8:30 PM